Basisschool St. Jozef

Waarnemend directeur: J.M. Rooijakkers-Schol – tel. 06-83564997
Kemphaanweg 1 – 1756 BB ’t Zand – tel. 0224-591439

De St. Jozefbasisschool biedt elk kind een veilige en vertrouwde leeromgeving. Het is een open katholieke school; dat wil zeggen dat onze school openstaat voor iedereen die onze christelijke achtergrond respecteert en waardeert. Belangrijke christelijke waarden, zoals solidariteit, naastenliefde en respect, worden niet alleen uitgedragen tijdens de catecheselessen, maar zijn geïntegreerd in alles wat met ons onderwijs te maken heeft. Deze waarden spelen voortdurend mee en zijn richtinggevend in het denken en handelen van de leerkrachten op onze school.

De leerkrachten werken voortdurend aan hun eigen ontwikkeling. Ze spelen in op veranderingen en bezinnen zich op wat en hoe zij de kinderen leren. Collegialiteit is daarbij belangrijk, ze willen van elkaar en met elkaar leren.

Een goede relatie tussen kinderen, ouders en leerkrachten vinden wij belangrijk om de kinderen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling. We willen de ouders betrekken bij onze school en ze goed informeren over hun kind en over de school. Ouders hebben een waardevolle inbreng in de school, waar zij op basis van vrijwillige ondersteuning hulp verlenen bij allerlei schoolactiviteiten en participeren in de diverse oudergeledingen. Deze samenwerking komt de kwaliteit van het onderwijs zeer ten goede.

Wij willen op school een klimaat scheppen, waarin elk kind zich veilig voelt. We willen uitdragen, dat elk kind uniek is en de moeite waard om mee om te gaan.
Om de kinderen te stimuleren groente en fruit te eten hebben wij op school iedere dinsdag een ‘ gruitdag’  (groente en fruit). De gebruikelijke tussendoortjes worden vervangen door fruit of groente. Door als leerkracht het goede voorbeeld te geven door het eten van gezonde voeding, proberen wij het eten van groente en fruit te promoten.
We willen kinderen de kracht van het eigen kunnen laten ervaren, hen stimuleren om op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen en hen oog te laten krijgen voor de positie van de underdog en leren dat zij situaties kunnen veranderen.

De kinderen zullen deze aspecten meenemen voor de toekomst. We hebben er dan vertrouwen in, dat leerlingen van de St. Jozefbasisschool een positieve bijdrage kunnen leveren in de opbouw van een verdraagzame samenleving.

St. Jozefbasisschool: de school voor een bijzonder goede basis!