Basisschool Zandhope

Willem `t Hartplein 9 – 1756 TZ `t Zand – tel: 0224-591755

 

Basisschool Zandhope is een school voor basisonderwijs die aansluiting geeft bij alle vormen van voortgezet onderwijs. Wat heeft de Zandhope u en uw kind te bieden?

De Zandhope gaat ervan uit, dat een kind ook kind mag zijn en de ruimte moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen, maar ook om te kunnen spelen. Bij het spelen leren kinderen veel. De leermethodes die wij gebruiken sluiten hier prima bij aan en vormen een solide basis voor de verdere toekomst van het kind. Onze school besteedt veel aandacht aan het taal-en rekenonderwijs. Tevens zijn wij een techniekschool, maar vergeten uiteraard ook de kunsten en het sporten niet!
Respect voor elkaar is een basis die in de school algemeen aanvaard is en er wordt op toegezien dat deze ook wordt gehandhaafd. In het lesprogramma, maar ook in de dagelijkse omgang zijn begrip, tolerantie en acceptatie als vanzelfsprekend geïntegreerd.
Mede door de goede en gezellige sfeer op onze school hebben de leerlingen het prima naar hun zin op de Zandhope. Ook de oud-leerlingen kijken met plezier terug op hun basisschoolperiode. Ook ouders worden zoveel mogelijk bij het schoolgebeuren betrokken. Onze ouder- en medezeggenschapsraad kent een enthousiaste groep mensen die grote betrokkenheid bij de school toont.
Wilt u meer weten over onze school, onze schoolgids staat op onze website: www.zandhope.nl
Wilt u nader kennis maken, een afspraak maken kan altijd: 0224-591755 of admin@zandhope.nl