Kolksluis

Nationale en internationale bedrijvigheid
Industrieterrein Kolksluis is gesitueerd ten noorden van ’t Zand en genoemd naar de nabij gelegen sluis in het Noordhollands kanaal. Het industrieterrein herbergt een grote diversiteit aan bedrijven die zowel op de lokale, nationale als internationale markt opereren.
Samen met BolleNoord is industrieterrein Kolksluis het kloppende industriehart van ’t Zand. Van hieruit heeft menig bedrijf ’t Zand in positieve en inventieve zin op de kaart gezet. Veel leden van Zakenclub ’t Zand zijn gevestigd op de Kolksluis. Het industrieterrein is goed bereikbaar middels de Koning Willem II weg, die speciaal is aangelegd ter onsluiting van dit industriegebied.
Kijk voor meer informatie de bedrijven die aangesloten zijn bij de Zakenclub ’t Zand op www.zakenclub-tzand.nl.