Materialenveiling

Materialenveiling 2015

De Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ‘t Zand en omstreken houdt zaterdag 7 november om 20.00 uur voor de twaalfde keer een materialenveiling. Liefst 200 koopjes worden aangeboden door de veilingmeesters Siem Broersen en Adri de Wit. In de grote zaal van de Jonge Prins is de koffie tot 20.00 uur gratis. Onder de kopers van de eerste vijftig koopjes zullen geldbedragen van 340, 230 en 110 euro worden verloot.

De veilingeditie 2015 wordt gehouden i.s.m. met de volgende verenigingen: Toneelvereniging EMM wil graag een nieuwe en eigen lichtinstallatie aanschaffen voor de jaarlijkse toneelavonden. Ook zal deze installatie ingezet worden voor andere dorpsdoeleinden zoals de school musical en Bonte Avond. Handbalvereniging Geel-Zwart wil ook een betere verlichting en wel op de buiten handbalvelden die aan de richtlijnen van de bond voldoen. Tennisvereniging ’t Zand doet voor de eerste keer mee. Zij willen de opbrengst gaan gebruiken voor opknappen van de parkeerplaats en de komende jaren staat het opknappen van de hekwerken en banen op het programma. Tot slot Stichting molen de Hoop. Deze Stichting zet zich in om de prachtige molen van Zeeman te onderhouden en exploiteerbaar te maken. De recente 14 camper kampeerplaatsen voldoen aan die doelstelling maar brengt wel een forse investering op hun exploitatierekening teweeg.

Jongerenkoopjes:
Bij een zestal koopjes wordt een sein gegeven voor een koopje, dat speciaal geveild wordt voor de jongeren tot en met 25 jaar oud. Iedereen mag bieden, maar wanneer een jongere het hoogste bod heeft uitgebracht, krijgt hij of zij het koopje voor de helft van het bedrag waarvoor het koopje wordt afgeslagen.

Catalogus 2015.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Materialen- en dienstenveiling 2013

Beste Zandtemers,

In de afgelopen dagen is de veilingcatalogus voor de materialenveiling 2013 bij u in de bus gevallen. En wat voor een catalogus. De catalogus zit tjok- en tjokvol voor deze editie. Het samenwerkingsverband met de andere deelnemer, het jubileumcomité t.g.v. het 150-jarig bestaan van de kerk in ’t Zand, is zeer soepel verlopen. Het heeft, na 8 maanden voorbereiding, geresulteerd in een veilingcatalogus die nog nooit zo goed gevuld is. Hiermee geeft ’t Zand en omgeving een duidelijk signaal af naar de organisatie voor deze editie. De samenwerking tussen de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken en het jubileumcomité van het 150-jarig bestaan van de kerk in ’t Zand staat garant voor een gezellige veiling op 9 november a.s.

Niet alleen ’t Zand en omgeving, maar ook diverse omliggende dorpen in de oude Zijpe hebben een belangrijk steentje bijgedragen om de catalogus te vullen. Het was een heel gepuzzel voor de organisatie om alles een goed plekje te geven, maar over het resultaat mogen we enorm tevreden zijn. Vanaf deze plaats natuurlijk hartelijk dank aan alle gulle én goede gevers voor het beschikbaar stellen van zoveel én zulke mooie kavels. Zonder uw bereidwillige medewerking lukt het eenvoudig niet. Zoals gezegd tekent de organisatie op 9 november voor een gezellige ouderwetse veilingavond. Komt u op tijd, want, zoals u van ons gewend bent, staan de eerste 50 koopjes weer garant voor een 3-tal leuke geldprijzen. De spelregels daarvoor vind u achter in het boekje. Kort gezegd; uit de kopers van de eerste 50 koopjes worden een 3-tal geldprijzen verloot (€ 340,- / € 230,- / € 110,-). Zorg dat u op tijd bent en maak kans op een leuk geldbedrag. De koffie is overigens tot 20.15 uur geheel voor rekening van de organisatie. Door de veiling heen komt u ook een viertal verrassingspakketten tegen die u kunt kopen. Het is niet alleen een leuke verrassing maar ook kan u, indien u een koper bent van één van de pakketten, kans maken op € 50,-.

Nieuw in de catalogus vind u een zestal zgn. ‘jongerenkoopjes’. Deze staan aangegeven met een vlaggetje. Indien iemand bij deze kavel het hoogste bod heeft en is 25 jaar of jonger, hoeft hij of zij maar de helft te betalen. Zo proberen we ook de jeugd er meer bij te betrekken en iedereen een kans te geven.

De notaris, van het Zijper Notariskantoor, zal toezien op een ordentelijk verloop van de veiling. Ook de bijdragen van MulitIT, café-restaurant de Jonge Prins en Jo van de VRO zorgen voor een vlekkeloze avond. Er is voor elk wat wils en voor jong en oud wat te koop. Bij sommige kavels in de catalogus denk je van ‘wat moet ik hier nou mee’? Laat u verrassen en bekijk alle koopjes ruim voor de veiling op het toneel van de grote zaal van de Jonge Prins. Er kan belastingtechnisch gekocht worden en na afloop kan er gepind worden d.m.v. mobiele pinapparaat van de Rabobank Schagen-Wieringerland. U leest er allemaal meer over in de catalogus.

Volg de veiling verder via www.tzand.info of www.kerktzand of op facebook.com/stichtingstimuleringtzand

Vergeten we bijna nog te vermelden dat alle consumpties afgerond worden op 150 eurocent, oftewel € 1,50 per consumptie. Dit om het jubileumjaar van het 150-jarig bestaan van de kerk in ’t Zand luister bij te zetten.

Tot 9 november

De veilingcommissie 2013 

 

Krantenknipsel veiling 2

Krantenknipsel veiling 1

Voorwoord van de voorzitters van de deelnemerde verenigingen aan de materialenveiling

Op zaterdagavond 9 november is het alweer zover; de 2 jaarlijkse materialenveiling van de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken. De veiling staat dit maal in het teken van het 150 jarig bestaan van de kerk in ‘t Zand. Voorwaar één van de oudste gebouwen van ons dorp en een beeldbepalend gezicht van het dorp. Ook staat de kerk op de monumentenlijst. Volgens deze gemeentelijke monumentenlijst is “de kerk van belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt”. Kom maar een gratis kijkje nemen tijdens de landelijke monumentendagen op 14 en 15 september en klim eens in de toren!

Samen met de enthousiaste veilingcommissie van het jubileum kerkcomité wordt er een ouderwetse ‘kerkeveiling’ georganiseerd, zoals dat in de vroegere jaren steeds gebruikelijk was. Sinds 1863 wijst de kerk, met zijn 26 meter hoge toren, de reiziger de weg al van verre naar ’t Zand. Dat willen we graag zo houden en we nodigen u daarom van harte uit om op 9 november naar de grote zaal van ‘de Jonge Prins’ te komen. Diverse verlotingen en verrassingen zullen aan bod komen. Honderden koopjes zullen de catalogus sieren. Het belooft een gezellige avond te worden. Komt allen!!

Namens de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken,

Adri de Wit, voorzitter

 

150 jaar kerk in ’t Zand

 

Dit jaar bestaat onze kerk 150 jaar. Reden voor een klein feestje. Hoewel de beleving bij de kerk 150 jaar geleden waarschijnlijk heel anders is geweest dan heden ten dage, zijn wij trots op onze kerk en willen die kerk graag voor alle Zandtemmers als ontmoetingsplaats aanbieden. Een ieder heeft zijn eigen gedachten over het/een geloof. En dat is goed. Er zijn echter momenten waarop elkaar nodig hebben, op goede en kwade momenten en dan is het mooi als we in onze kerk samen kunnen komen.

 

Onze kerk is met zijn toren een herkenbaar middelpunt in ons dorp. Met aan alle zijden van de toren een klok. Die klok werkt op het ogenblik echter niet vlekkeloos. Maar ja, wat wil je na 150 jaar trouwe arbeid. De renovatie van de klok is een arbeidsintensieve klus en het aanpassen tot elektronisch opwinden kost een aardige duit.

 

Door de heer Keijzer uit St. Maartensvlotbrug zijn 2 engelen heel vakkundig gerestaureerd en weer bij het tabernakel opgehangen. Onze laatste wens is een verbouwing aan de Mariakapel. We zouden graag een deur willen maken, zodat de Mariakapel kerk overdag voor een ieder toegankelijk is. Voor al deze wensen hebben we echter wel de nodige financiële middelen nodig. We zijn daarom heel blij met de samenwerking met de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten om op 9 november 2013 een ouderwetse ‘kerkeveiling’ te organiseren. We hopen dat u allen mee wilt werken door goederen en/of diensten als kavel ter beschikking te stellen en op 9 november op de veiling mee wilt bieden op die aangeboden kavels. Samen kunnen we dan onze wensen uitvoeren. Graag tot zaterdag 9 november a.s.

Met vriendelijke groet,

Gerard Schouten, vice voorzitter van kerkbestuur O.L.V. Visitatie.