Peuterspeelzaal de Zandbak

C. de Leeuwstraat 14 – 1756 TC ’t Zand – tel. 06-27150611

www.voor-school.nl

Voor de peuters, maar ook voor de ouders, is de peuterspeelzaal een belangrijke stap. Het is de eerste stap naar de buitenwereld.
Peuterspeelzaal de Zandbak kan niet meer gemist worden in ’t Zand. De peuterspeelzaal levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Er zijn volop mogelijkheden om een heleboel ervaringen op te doen, belevenissen die thuis niet altijd opgedaan kunnen worden en van die ervaringen leert een kind. Het meest essentiële van de peuterspeelzaal zijn de sociale contacten, het verbonden zijn. Samen zingen, samen spelen, versjes leren, kralen rijgen, kleuren, voorlezen, klauteren, opruimen. In dit samenspel leert het kind veel over zichzelf én hij/zij leert van de ander!
De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2-2½ tot 4 jaar. De kinderen komen regulier twee dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.
Kijk voor meer informatie op onze website of heeft u vragen mail dan naar: info@voor-school.nl