Ritmisch Koor

Ritmisch Koor.

Wij zijn het Ritmisch Koor. Ons koor is opgericht in 1977 en telt op dit moment ong. 60 leden.
De muzikale begeleiding is piano en drums, met kerstvieringen aangevuld met gitaar, basgitaar, fluit en saxofoon.

We oefenen op de dinsdagsavond van 18.45 tot 19.45 uur in de kerk te ’t Zand en iedere laatste vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.

Als één van de koren ten dienste van de R.K. kerk te ’t Zand, verzorgen wij eenmaal per maand de dienst met liederen en teksten.
Dit is op zaterdagavond 19.00 of zondagmorgen 10.00 uur.
Ook zingen wij op verzoek tijdens huwelijksfeesten en avondwaken.

Ons bestuur bestaat uit
Theo Schilder             voorzitter
Anita van der Hulst     secretaresse
Monique Broers          penningmeester
Siem Broersen           lid
Gerard van der Belt    dirigent
Frank Visser                pianist
Adam Landman         drummer