Sportvriend

[wds id=”2″]
Alle verenigingen uit ’t Zand en omgeving leveren kopij voor “de Sportvriend”, wekelijks verschijnende mededelingenblad van de verenigingen. Daarnaast wordt er informatie opgenomen van officiële instanties als de gemeente Schagen en de Dorpsraad van ’t Zand. De Stichting “De Sportvriend” stelt het blad samen, waarna vrijwilligers voor de wekelijkse distributie zorgen. De Stichting bestaat volledig uit vrijwilligers.

Dit dorpsorgaan is al toe aan haar 57e seizoen (oktober 2015) en van elke editie is een exemplaar opgeslagen in ons archief. Dit betekent, dat we een ruime inkijk hebben in de historie van meer dan 50 jaar verenigings- en dorpsleven van ’t Zand en omgeving. Als je door de bladen gaat zie je een tijdsbeeld in beweging. Je ziet het aan de manier van schrijven, de onderwerpen, de advertenties en aan hoe mensen met elkaar omgaan in de loop der tijd.

Dankzij de samenwerking met de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en omstreken, werd het voor ons mogelijk om dit archief digitaal te maken en te publiceren op ’t internet.

Geef een seizoen en een weeknummer op en u kunt de Sportvriend bekijken (Adobe Reader).

Seizoen (1, 2, ..)
Weeknr. (1…51)
[php_everywhere instance=”1″]
EINDREDAKTIE:
B. Wissink
C. de Leeuwstraat 30
1756 TD ’t Zand
Tel. 06-49720075

 

SECRETARIS:
Karin Sneekes
Wilhelminastraat 14
1756 TJ  ’t Zand

 

BANKRELATIE:
Stichting de Sportvriend
IBAN nr. NL21 RABO 03744 52 075

 

ABONNEMENTSPRIJS:
€ 25,80 per jaargang met automatische incasso. Bij verzoek om een factuur komt er 5 euro administratiekosten bij.
€ 121,40 voor postabonnees.
Abonnementen en Advertenties kunt u uitsluitend schriftelijk opzeggen 6 weken voor afloop van de abonnementsperiode.
OPGAVE ABONNEES EN
INFORMATIE BEZORGING:
Saskia Wever
Pater de Witstraat 24
1756 AN ‘t Zand
abonneesv@hotmail.com

 

PENNINGMEESTER:
Karin de Wit
Keinsmerweg 50
1756 AH  ’t Zand

 

INLEVEREN KOPY:
C. de Leeuwstraat 30
Geschreven kopy tot maandagavond
19.00 uur. Diskettes, USB stick, DVD
of E-mail tot maandagavond 21.00 uur.
E-mail adres Sportvriend@hetnet.nl

 

DISKETTES EN/OF SPORTVRIENDEN
Afhalen tussen 18.30 en 19.00 uur
in de hal van de Sporthal (hoofdingang).