Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten

Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten’t Zand en Omstreken

Welkom op de pagina van de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken, hierna te noemen SSDA. De SSDA is opgericht op 22 juni 1993, voor onbepaalde tijd, en heeft ten doel om verenigingen en groeperingen in en in de omstreken van het dorp ’t Zand, indien deze daaraan behoefte hebben en daarom verzoeken, financieel te ondersteunen en zo mogelijk met raad en daad terzijde te staan.
De stichting heeft een algemene grondslag, waardoor zij in haar doelstelling openstaat voor iedere belanghebbende, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing.
De SSDA tracht dit doel te bereiken door:
– het verkrijgen van bijdragen van begunstigers
– het verkrijgen van subsidies
– schenkingen
– legaten en erfstellingen
– door ontvangsten verkregen uit het organiseren van allerlei activiteiten en door zelfwerkzaamheid van de leden van het stichtingsbestuur en indien aanwezig, het dagelijks bestuur en de commissies, en van derden.

Een overzicht van de activiteiten:
2014: Het bestuur van Sportdag ’t Zand kondigt aan te stoppen met het organiseren van deze jaarlijkse sportdag met een traditie van ruim 50 jaar. De SSDA gaat in gesprek met het bestuur en neemt een stagiair aan van de Hoge School van Amsterdam die middels een enquête de wensen van de Zandtemers in kaart brengt. Met de enquête uitslag wordt een nieuw bestuur gezocht om opnieuw vorm te geven aan de Sportdag. Wordt vervolgd. De Stichting Sportvriend heeft ook een meer dan 50-jarige traditie als uniek weekblad van ’t Zand. Het bestuur wil de eerste 40 papieren jaargangen digitaliseren om deze unieke, historische informatie voor de toekomst te waarborgen. De SSDA stelt zich garant voor de kosten hiervan. Uiteindelijk lukt het niet om andere fondsen hiervoor te vinden en betaalt de SSDA de rekening van het digitaliseren. Tevens wordt er een principe afspraak gemaakt dat de digitale jaargangen beschikbaar komen op www.tzand.info met een uitgebreide zoekfunctie.
T.g.v. de opening van het vernieuwde dorpsplein is de SSDA medeorganisator van het 1ste ‘dorpspleinfeest’. Diverse tenten werden opgezet, meubilair en springkussen geplaatst en voor alle genodigden en mensen die zich aangemeld hadden was er een heerlijke maaltijd, gemaakt door de kok van ‘de Zandstee’ Rob Kortekaas. Alle vrijwilligers werden in het zonnetje gezet en samen met de Dorpsraad en Zakenclub werd het een prachtige openingsmiddag. Wethouder van de Veek verrichtte de openingshandelingen, samen met Ab en Dorien Schilder.
De 5e Bonte Avond is met 19 deelnemende en 3 helpende verenigingen wederom een groot succes. Een bomvolle Multitreffer geniet van de gevarieerde optredens en het blijft lang gezellig. Promise, de winnaar van deze editie wordt door Schagen FM TV uitgenodigd om het winnende lied nogmaals uit te voeren tijdens de opnames van: Wat Schagen Denkt. Naast de normale bijdrage ontvangen alle deelnemers wederom een nabetaling op basis van de gemaakte afspraken.

2013: Na 4 jaar is www.tzand.info toe aan een nieuwe look-and-feel. Een ander content management systeem zorgt er tevens voor dat de mogelijkheden van de site worden uitgebreid en dat de redactie eenvoudiger en sneller teksten en foto’s kan uploaden. Medio oktober gaat de vernieuwde site ‘live’. Cock Tuin doneert het bedrag van zijn uitgelote obligaties van sv Geel-zwart aan onze stichting. De officiële opening van korenmolen “De Hoop” is op 3 mei, ons bestuur ontvangt hiervoor een uitnodiging en doneert een financiële bijdrage.
De 2-jaarlijkse materialenveiling wordt samen georganiseerd met de OLV parochie ’t Zand, welke 150 jaar bestaat. De enthousiaste veilingcommissie en de SSDA steken vele uren in de voorbereiding met als resultaat een ongekend hoog aantal koopjes en een overvolle Jonge Prins. De bruto-omzet overtreft alle verwachtingen.

2012: Samen met cineast Cees Langedijk en fotograaf Dirk Smit organiseert SSDA 3 filmavonden in café-restaurant de Jonge Prins op 9, 10 en 11 november. Kopstukken De Film – ’t Zand in Beeld, gemaakt door Cees Langedijk, is een ruim 2 uur durend epos over ’t Zand en haar Zandtemers over de afgelopen 40 jaar. Foto’s op A3 formaat, gelinkt aan deze unieke film sieren de zaal van de Jonge Prins. De 3 draaiavonden zijn al lang van te voren uitverkocht en zijn een groot succes. Tevens wordt er door de SSDA 1000 setjes van 5 ansichtkaarten met verschillende thema’s, betrekking hebbend op ’t Zand, besteld. Alle bezoekers van de filmavond ontvangen bij binnenkomst een gratis setje ansichtkaarten. De overige ansichtkaarten zijn te koop in het dorp.
SSDA doneert een stimuleringsbijdrage aan handbalvereniging Geel-zwart en doet een aantal voorstellen om de bus sponsoring te stimuleren. Dit wordt door Geel-zwart zo goed opgepakt dat snel alle uitwedstrijden een gesponsorde bus hebben. Daarnaast wordt de stimuleringsbijdrage ook gebruikt voor het verfraaien van de thuiswedstrijden flyer.
SV Geel-zwart ontvangt een eenmalige bijdrage voor de aanschaf van een aantal rolbanners en een wisselbeker t.b.v. de sportman/sportvrouw/sportploeg verkiezing, daarnaast een bijdrage voor de jaarlijkse organisatiekosten van dit evenement.

2011: Klaas van Diepen stopt na bijna 20 jaar als voorzitter van de Stichting. Hij wordt opgevolgd door Adri de Wit.
Op 5 november de 10e Materialenveiling in café de Jonge Prins. Deelnemende verenigingen zijn deze keer: Jongerenvereniging WBO en Stichting Vrienden van de Zandstee. Dartvereniging Multikillers verleent hand- en spandiensten en ontvangt hiervoor, naast een startersbijdrage, een additionele bijdrage voor de eerste opzet van het jaarlijk te organiseren Multikillers toernooi.
Bridgeclub Up & Down ontvangt een bijdrage voor het organiseren van een bridge cursus.
Op 29 december organiseert sporthal Multitreffer een Verenigingsmarkt. De SSDA verleent haar medewerking, stelt 3 prijzen beschikbaar, zorgt voor een jury om de prijzen toe te kennen en huurt een eigen stand.

2010: Op 6 november vindt de 4e editie van de Bonte Avond plaats in sporthal Multitreffer. Een overvolle zaal geniet van de bonte vaardigheden van de vele deelnemende verenigingen. Harddraverijvereniging “De Volharding” doet haar naam eer aan. Meegedaan aan alle voorgaande edities gaan zij er nu met de 1e prijs vandoor.

2009: Op 10 juni lanceert de SSDA samen met Zakenclub ’t Zand en Dorpsraad ’t Zand een nieuwe informatieve website voor ’t Zand: www.tzand.info. De kick-off van de website is in de Cinemagnus in Schagen en wordt bijgewoond door 150 vrijwilligers die aansluitend een gezellige avond krijgen aangeboden.
Materialenveiling op 14 november in De Jonge Prins samen met carnavalsvereniging de Knollenburgers, Popkoor ’t Zand en de Zonnebloem ’t Zand en omstreken. Er wordt deze avond een record bruto-omzet gerealiseerd. Stichting stimulering ’t Zand e.o. doneert 50% van haar netto aandeel in de veiling aan Stichting Onderhoud Orgel Kerk ’t Zand.

2008: Jaap v/d Ploeg zet na 17 jaar een punt achter zijn bestuurlijke activiteiten, hij wordt opgevolgd door Ingrid Pijnacker. De SSDA, Zakenclub ‘t Zand en Dorpsraad  ‘t Zand onderzoeken de mogelijkheden van een brede informatie voorziening voor nieuwkomers en bewoners van ’t Zand e.o. Om actuele informatie te bieden wordt er gedacht aan een website.

2007: Op zaterdag 31 maart organiseert de SSDA samen met de Actiegroep Brede School het ludieke evenement: “Waor Schijt De Koei”. De opbrengst komt ten goede aan de inrichting van de speelplaatsen van de nieuwe Brede School. In november is er wederom een veiling in De Jonge Prins samen met zaalvoetbalvereniging Sparta’67 en muziekvereniging Zijpe.

2006: Gerard Schagen verlaat het bestuur, hij wordt opgevolgd door Henk van Lierop. Jaap van de Ploeg wordt secretaris.
De derde uitvoering van de Bonte Dorpsavond in sporthal Multitreffer. 13 verenigingen nemen daadwerkelijk mee en enkele verenigingen verlenen hand- en spandiensten tijdens op- en afbouw. De avond is wederom een succes.

2005: Veiling op 12 november in De Jonge Prins samen met handbalvereniging Geel-Zwart, IJsclub “Land van Buur” en Dorpsraad ’t Zand en Omstreken.

2004: Er worden 20 oud-Hollandse spellen aangeschaft, de spellen worden beheerd en verhuurd door de Stichting. Er wordt een introductie avond georganiseerd in De Jonge Prins.

2003: Veiling op 8 november in De Jonge Prins samen met de jubileumcomité ‘s van sv Geel-Zwart (75 jaar) en EMM (100 jaar). Wederom een bijdrage aan de intocht van St Nicolaas. Oostwouder Silobouw opent haar nieuwe bedrijfspand aan de Kanaalkade ’t Zand en doneert het saldo van de Gulle Gavenpot donaties aan onze stichting.

2002: Zaterdag 9 november de tweede Bonte Dorpsavond in de Multitreffer. Het zwembadpotje, dat we in beheer hebben wordt met aller goedvinden gebruikt voor de herinrichting van het plein Past. Velzeboerstraat/Keinsmerweg. Het comité Intocht St Nicolaas krijgt een bijdrage. 

2001: Veiling op 10 november samen met “De Volharding” (100-jarig bestaan) We doneren aan de intocht van St Nicolaas voor de viering van het jubileum welfare Rode Kruis.

2000: Dit jaar een tweedaags evenement, 8 en 9 juli, “De Tent” in en rond de kantine van Geel-Zwart. Tien mensen verblijven 26 uur in een tent en krijgen allerlei opdrachten. Het publiek gokt op de resultaten. De intocht van St Nicolaas krijgt een bijdrage.

1999: Veiling op 6 november in De Jonge Prins samen met WBO en Oranjecomité. Gerda klaver verlaat het bestuur en wordt opgevolgd door Ronald Bos. Het Oranjecomité krijgt een bijdrage. Voor de intocht van St Nicolaas en het evenement “’t Zand over de brug” wordt geld uitgetrokken.

1998: De eerste Bonte Dorpsavond in de Multitreffer. Het was het waard vanwege een grote toeloop van artiesten en publiek. Eén en ander stond op een hoog peil. De organisatie van de intocht van St Nicolaas, het Oranjecomité en ttv DOKO krijgen bijdragen.

1997: Veiling op 8 november in De Jonge Prins samen met Land van Buur, wielercomité en Zandstock. Bijdragen gaan naar Oranjecomité, Lelieshow voor huisbroeiwedstrijd, Zandtemer feestweek 400 jaar Zijpe, Muziekver. Zijpe voor uniformen drum en malletband.

1996: Samen met Carnavalsver. “De Knollenburgers” en jeugdbestuur sv Geel-Zwart wordt een ballenrace georganiseerd. Een spetterend evenement dat haar climax beleefde toen op zaterdag 12 oktober 1.543 genummerde ballen á ƒ 10,- in de egalement werden losgelaten en door de brandweer richting finish werden gespoten, waar de eerst aankomende ƒ 999,- verdiende. De EHBO krijgt een bijdrage voor wat armslag bij grote oefeningen. Het oranjecomité krijgt een bijdrage en voor de zilveren jubileumviering van Peuterspeelzaal “De Zandbak”wordt een bedrag per kind uitgetrokken.

1995: Klaas Olieman stopt en wordt opgevolgd door Gerda Klaver, Klaas van Diepen wordt voorzitter en Gerard Schagen secretaris. 28 oktober veiling in De Jonge Prins, samen met hv Geel-Zwart en tafeltennisver. DOKO. We verlenen de op te richten Dorpsraad en IJsclub “Land van Buur” een startbijdrage. De Knollenburgers en het Oranjecomité ontvangen ook een bijdrage.

1994: Het spel “Rondje ’t Zand/Stolpen wordt uitgegeven, gesponsord door het bedrijfsleven, die een plek op het spel konden kopen. Via onze doelstelling worden 100 obligaties gekocht van Steunfonds Lelieshow, krijgen de Knollenburgers en het Oranjecomité elk een financiële bijdrage.

1993: Na overleg met de Zandtemer verenigingen worden we op 22 juni via notaris Vrieling Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken met Klaas Olieman als voorzitter/secretaris en Adriaan Jongejan als penningmeester. Zaterdag 3 juli de eerste veiling onder de vlag van de Stichting in de Boelevaar. Veel vrijwilligers van diverse verenigingen doen mee. Veilingmeesters zijn Jan Ruygrok en Adri de Wit. Er wordt dat jaar uitgekeerd aan hv Geel-Zwart en aan psz “De Zandbak”.

1992: Het jaar van de Superloterij met 100 loten á ƒ 150,- . 10 trekkingen van 25 prijzen. De elfde trekking bracht de hoofdprijs.

1991/1992: De Stichting is ontstaan uit een ad hoc commissie die gelden ging inzamelen voor de verbetering van de accommodatie van sv Geel-Zwart. De oprichting vond plaats 9 januari 1991 in de Multitreffer. De commissie bestond uit Klaas Olieman, Klaas van Diepen, Adriaan Jongejan, Jaap v.d. Ploeg en Gerard Schagen. Diverse kleinere acties zoals straatspelen en waterfeesten waren het begin. Op 1 juni 1991 werd de eerste veiling gehouden in “De Jonge Prins”.