Toekomst

Toekomst en woningbouw

’t Zand is een dorp met een verleden, maar ook zeker één met een toekomst. Binnen de gemeente Zijpe is ’t Zand als groeikern aangewezen. Dit betekent dat het dorp binnen nu en tien jaar uitgebreid wordt met vierhonderd woningen. Op dit moment wordt deelplan ’t Zand-Oost gebouwd. In de toekomst gaat nog gebouwd worden bij het Willem ’t Hartplein en in ’t Zand-Noord. Op al deze locaties wordt rekening gehouden met het dorpse karakter qua architectuur.

Om de bewoners van ’t Zand op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het dorp heeft de gemeente Zijpe de site www.tzandgroeit.nl in het leven geroepen en tevens verspreidt de gemeente eenmaal per kwartaal huis-aan-huis een nieuwsbrief. Om rekening te kunnen houden met de wensen en verwachtingen van de bewoners, heeft de gemeente regelmatig overleg met de zakenclub en de dorpsraad van ‘t Zand. Bovendien is een bewonersgroep geïnstalleerd die vier keer per jaar met de betrokken ambtenaren om tafel zit.

De gemeente werkt dus duidelijk aan de ontwikkeling van ’t Zand. Zoals eerder vermeld worden er binnen nu en tien jaar vierhonderd woningen gerealiseerd en tevens is de Brede School in 2008 in gebruik genomen. Tevens wordt het bedrijventerrein De Kolksluis verder ontwikkeld en is de infrastructuur onlangs verbeterd. Ook vinden er ontwikkelingen plaats in het centrum van het dorp.

Kijk voor meer informatie over de groei en dus de toekomst van ’t Zand op www.tzandgroeit.nl.